چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟

 

فایل‌های تصویری دیگر

40- درد و رنج قسمت دوم

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند.

ایمیل خود را وارد کنید تا به محض انتشار پادکست‌های جدید شما را مطلع سازیم