درد و رنج قسمت دوم

 

 

فایل‌های تصویری دیگر

39- درد و رنج قسمت اول

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمیتوانیم از خود دور کنیم اما میتوانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند

ایمیل خود را وارد کنید تا به محض انتشار پادکست‌های جدید شما را مطلع سازیم