آرشیو تمام برنامه‌ها

در این قسمت می‌توانید به تمامی برنامه‌های منتشر شده دسترسی داشته باشید

برنامه‌ی برگزیده

ژان پیاژه

ژان ویلیام فریتز پیاژه روان‌شناس، زیست‌شناس، منطق‌دان، و شناخت‌شناس سویسی‌ست که به خاطر کارهایش در روان‌شناسی رشد و شناخت‌شناسی شهرت یافته‌است. 

قسمت اول، 40 دقیقه

40- درد و رنج قسمت دوم

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند.

39- درد و رنج قسمت اول

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمیتوانیم از خود دور کنیم اما میتوانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند

40- درد و رنج قسمت دوم

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند.

39- درد و رنج قسمت اول

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمیتوانیم از خود دور کنیم اما میتوانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند

ایمیل خود را وارد کنید تا به محض انتشار پادکست‌های جدید شما را مطلع سازیم