پرسش56

پرسش 56 پسری‌هستم ‌بیست ‌ساله،مشکلاتی ‌که‌ دارم‌ از این ‌قبیله: موقع حرف زدن تو جمع صورتم‌ سرخ میشه و دچار حملات ‌پانیک ‌میشوم      سلام،امیدوارم‌خوب‌باشید پسری‌هستم ‌بیست ‌ساله،مشکلاتی ‌که‌ دارم‌ از این ‌قبیله: موقع حرف زدن تو جمع صورتم‌ سرخ میشه و دچار...