آرشیو تمام فایل‌های تصویری

در این صفحه می‌توانید به تمام فایل‌های تصویری منتشر شده دسترسی داشته باشید

40- درد و رنج قسمت دوم

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند.

39- درد و رنج قسمت اول

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمیتوانیم از خود دور کنیم اما میتوانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند

ایمیل خود را وارد کنید تا به محض انتشار پادکست‌های جدید شما را مطلع سازیم